Background Image

شماره حساب

جمع کل: 0 تومان

جهت واریز نقدی ، شماره حساب 8226185067 بانک ملت

 

و جهت کارت به کارت ، شماره کارت 6104-3376-6397-3145 بانک ملت

 

به نام نیت اله اکبری میباشد.


توجه !

لطفا قبل از اقدام به واریز وجه ، با شماره های داروخانه

که در پایین تمام صفحات وبسایت درج شده است

تماس حاصل فرمایید.