Background Image

آمینو اسید Amino Acid

آمینو اسید Amino Acid
12 آذر 1398

آمینو اسید Amino Acid


اسیدهای آمینه، ساختار اصلی پروتیئن ها را تشکیل می­دهند که در سنتز و بازسازی عضلات، بافتهای همبند، آنزیم ها و برخی از هورمون ها مانند هورمون رشد و انسولین نقش دارد. همچنین اسیدهای آمینه نقش پیام رسان درون سلولی دارند و قادر به فعال سازی مسیرهای سنتز پروتئین می­باشند.

اصلی ترین ساختار پروتئین ها آمینو اسید ها هستند. سنتز پروتئین­ها به قابلیت دسترسی اسید های آمینه مورد نیاز، بستگی دارد. به این ترتیب، کیفیت پروتئین غذایی به آرایش و زیست دسترسی اسید های آمینه آن وابسته است. بدن به صورت دائم در حال تنظیم سنتز و بازگردش پروتئین ها است. در افراد سالم و بی تمرین معمولا با یک رژیم غذایی متعادل مقدار پروتئین دریافتی معادل با پروتئین به کار گرفته برای حفظ بدن و پروتئین دفع شده از طریق مدفوع، ادرار و پوست است. بر این اساس تعادل پروتئین صفر می­شود. اما در شرایط تمرینات شدید و بیماری این تعادل منفی می­شود و ورزشکار جهت سنتز پروتئین و کاهش تجزیه پروتئین نیاز به مقدار بیشتر از اسید های آمینه ضروری و نیمه ضروری دارد.

جهت مشاهده محصولات و خرید کلیک کنید

مکانیزم اثر آمینو اسید :

اسیدهای آمینه، ساختار اصلی پروتیئن ها را تشکیل می­دهند که در سنتز و بازسازی عضلات، بافتهای همبند، آنزیم ها و برخی از هورمون ها مانند هورمون رشد و انسولین نقش دارد. همچنین اسیدهای آمینه نقش پیام رسان درون سلولی دارند و قادر به فعال سازی مسیرهای سنتز پروتئین می­باشند.

انواع اسید های آمینه بر اساس میزان به کارگیری آن توسط شرکت های سازنده مکمل آمینو می­تواند اثرات مختلف دیگری نیز داشته باشد به عنوان مثال گلوتامین باعث بهبود سیستم ایمنی و ریکاوری، لوسین باعث افزایش سنتز و کاهش تجزیه پروتئین، بتا آلانین باعث تاخیر خستگی، ال کارنیتین باعث بهبود ریکاوری و دسترسی میتوکندری ها به اسید های چرب بلند زنجیر، آرژینین باعث بهبود خون­رسانی و ریکاوری و بقیه آمینو اسید ها با توجه به فرمول ترکیب شده آنها دارد.

 

فواید آمینو اسید :

بهبود سنتز پروتئین

کاهش تجزیه پروتئین

اثرات مختلف دیگر بر اساس ترکیبات اسید های آمینه

 

اثرات جانبی آمینو اسید :

در بحث سنتز پروتئین، منبع اسید های آمینه آزاد که در خون و مایع خارج سلولی وجود دارند مطرح است. منبع اسید های آمینه آزاد از طریق دریافت پروتئین ها و تجزیه پروتئین ها تامین می­گردد. بر خلاف کربوهیدرات ها و چربی ها، بدن ظرفیت ذخیره سازی اسید های آمینه را ندارد. به طور خلاصه میزان اضافی اسید های آمینه جهت سنتز پروتئین استفاده نمی­شوند و تا حد زیادی متابولیزه می­گردند تا منابع انرژی از طریق سیکل کربس حاصل شود. در صورت استفاده نشدن طی فعالیت، این منابع به چربی تبدیل می­گردند.

پیشنهاد می­شود مصرف پروتئین ها زیر نظر متخصصین تغذیه ورزشی و کارشناسان تغذیه انجام گیرد.

جهت مشاهده محصولات و خرید کلیک کنید

منابع :

Biochemistry for Sport and Exercise Metabolism (Don Maclaren, James Morton ترجمه دکتر فرهاد دریانوش، دکتر ابراهیم افتخار)

Krause’s Food and the Nutrition Care Process, 2012 (ترجمه دکترفرزاد شیدفر، ناهید خلدی)

The athlete’s guide to sports supplements (Kimberly Mueller, Josh Hingst ترجمه: دکتر فرهاد رحمانی­نیا و مهدی قلی­زاده)


به اشتراک گذاری

لطفا برای ثبت نظرات خود وارد حساب کاربری شوید. یا عضویت در حساب کاربری