Background Image

بی سی ای ای BCAA

بی سی ای ای BCAA
04 آذر 1398

بی سی ای ای BCAA


یافته ها نشان می­دهد، مصرف BCAAs قبل از فعالیت ورزشی نشانگر های آسیب عضلانی در ورزشکاران قدرتی و استقامتی را کاهش می­دهد. همچنین نشان داده شده است مصرف BCAAs بعد از فعالیت ورزشی باعث فعال سازی مسیر های سنتز پروتئین و بهبود ریکاوری می­گردد.

اسید های آمینه شاخه دار شامل : لوسین، ایزو لوسین و والین است که جز اسید های آمینه خاص محسوب می­گردد زیرا پس از جذب پروتئین رژیم غذایی ، مستقیما توسط عضله اسکتی برداشت و وارد متابولیسم می­شوند. در واقع، اسید های آمینه شاخه دار بی نظیر هستند، زیرا می­توانند در عضله اکسید شوند.

مکانیزم اثر BCAA :

اسید های آمینه شاخه دار به ویژه لوسین تحریک کننده کلیدی سنتز پروتئین هستند. همچنین قادر به جلوگیری اثرات کاتابولیکی تمرین قبل، هنگام و بعد از تمرین هستند. به­علاوه، در صورتی که بعد از فعالیت ورزشی مصرف شوند قادر به افزایش سنتز پروتئین خواهند بود.

 

فواید BCAA :

جلوگیری از تجزیه عضلات

افزایش تحریک سنتز پروتئین

کاهش خستگی عصبی در ورزشکاران استقامتی

بهبود ریکاوری

کاهش سرکوب سیستم ایمنی در اثر فعالیت ورزشی

جلوگیری از کاهش گلوتامین سرم

 

تحقیقات :

یافته ها نشان می­دهد، مصرف BCAAs قبل از فعالیت ورزشی نشانگر های آسیب عضلانی در ورزشکاران قدرتی و استقامتی را کاهش می­دهد. همچنین نشان داده شده است مصرف BCAAs بعد از فعالیت ورزشی باعث فعال سازی مسیرهای سنتز پروتئین و بهبود ریکاوری می­گردد.

 

اثرات جانبی BCAA :

بسیاری از مردم عقیده دارندکه رژیم های حاوی پروتئین بالا خطرناک است، اما شواهد علمی به جز در بیمارانی که دارای اختلال عملکرد کلیه هستند عوارض جانبی را گزارش نکرده اند. بدیهی است که رژیم های پر پروتئین به دلیل مقدار نیتروژن اضافی که باید ترشح یا دفع شود ، کار کلیه را افزایش می­دهد، ولی به نظر می­رسد که این امربرای افراد سالم مشکل زا نباشد ( پروتئین مصرفی باید توسط متخصصین تغذیه یا متخصصین تغذیه ورزشی محاسبه گردد لذا منظور از رژیم پر پروتئین به نسبت نیازمندی افراد لحاظ می­گردد و نباید خودسرانه مکمل پروتئین مصرف گردد).

همچنین با مصرف پروتئین بیش از نیازمندی روزانه چیزی جز تبدیل آن به چربی در انتظار فرد نخواهد بود.

همچنین به دلیل دفع آب به همراه دفع نیتروژن پروتئین ورزشکاران بخصوص ورزشکاران استقامتی باید به میزان آب دریافتی دقت بیشتر کنند.

منبع بر اساس کتاب :

The athlete’s guide to sports supplements  (  Kimberly Mueller, Josh Hingst ترجمه: دکتر فرهاد رحمانی­نیا و مهدی قلی ­زاده )

مکمل ها و دارو های نیرو زا در ورزش به همراه روش ها و دارو های کاهش وزن ( دکتر محمد رضا دهخدا، کیوان شعبانی مقدم )

Biochemistry For Sport and Exercise MetabolismDon Maclaren, James Morton ترجمه دکتر فرهاد دریانوش، دکتر ابراهیم افتخار )


به اشتراک گذاری

لطفا برای ثبت نظرات خود وارد حساب کاربری شوید. یا عضویت در حساب کاربری