Background Image

بتا-آلانین Beta-Alanine

بتا-آلانین Beta-Alanine
04 آذر 1398

بتا-آلانین Beta-Alanine


بتا آلانین به صورت معمول در چرخه گلوکز-آلانین به منظور انتقال نیتروژن اسید های آمیه شاخه دار به کبد ساخته می­شود. بنابراین بتا آلانین جز اسید های آمینه غیر ضروری محسوب می­شود که در ساخت پروتئین های بزرگ یا آنزیم ها نقش ندارد. با این حال، بتا آلانین در ساخت کارنوزین که یکی از بافر های درون عضلانی محسوب می­شود نقش دارد.

بتا-آلانین به صورت معمول در چرخه گلوکز-آلانین به منظور انتقال نیتروژن اسید های آمیه شاخه دار به کبد ساخته می­شود. بنابراین بتا-آلانین جز اسید های آمینه غیر ضروری محسوب می­شود که در ساخت پروتئین های بزرگ یا آنزیم ها نقش ندارد. با این حال،بتا-آلانین در ساخت کارنوزین که یکی از بافر های درون عضلانی محسوب می­شود نقش دارد.

جهت مشاهده محصولات و خرید کلیک کنید

مکانیزیم عملکرد :

بیشتر پژوهش ها به برسی تاثیر بتا-آلانین بر مقادیر درون عضلانی کارنوزین اختصاص یافته است. کارنوزین از ترکیب دو اسید آمینه ال هیستیدین و بتا-آلانین به وجود می­آید. در طی تمرینات ورزی شدید به دنبال تجزیه ATP به منظور تولید انرژی یون هیدروژن تولید شده و PH عضلات را کاهش می­دهد. همین امر باعث ایجاد خستگی عضلانی میگردد که عملکرد ورزشکار را کاهش می­دهد و احتمال آسیب را افزایش می­دهد. کارنوزین به عنوان یک بافر قوی باعث کاهش یون هیدروژن درون عضله می­شود و خستگی عضلانی را به تاخیر می­اندازد.

 

فواید بتا-آلانین :

افزایش قدرت

افزایش توان

افزایش ظرفیت هوازی

افزایش ظرفیت بی هوازی

تاخیر خستگی

مناسب برای ورزشکاران با تمرینات شدید و مسابقات شدید 30 ثانیه تا 2 دقیقه مانند کشتی و تمرینات بدنسازی در دوره کات عضلات

 

تحقیقات :

آزمایشات کنترلی و تصادفی تایید کرده اند ، مصرف بتا-آلانین به صورت معنی داری سطوح کارنوزین را به ویژه در تار های تند انقباض افزایش می­دهد که تاخیر در خستگی عضلانی را به دنبال دارد.

در یک برسی جامع در سال 2012 از 15 پژوهش شامل 360 آزمودنی نشان داده شد،  مصرف مکمل بتا-آلانین به طور متوسط باعث افزایش 2.85% در عملکرد ورزشکاران می­شود. اما در تمامی رشته های ورزشی اثرات مثبت نبود.

جهت مشاهده محصولات و خرید کلیک کنید

منبع بر اساس کتاب :

The athlete’s guide to sports supplements  ( Kimberly Mueller, Josh Hingstترجمه: دکتر فرهاد رحمانی­نیا و مهدی قلی­زاده)

Biochemistry For Sport and Exercise Metabolism (Don Maclaren, James Morton ترجمه دکتر فرهاد دریانوش، دکتر ابراهیم افتخار)


به اشتراک گذاری

لطفا برای ثبت نظرات خود وارد حساب کاربری شوید. یا عضویت در حساب کاربری