آلسینا

آلسینا

آلسینا-شامپو چهار کاره فاکتور ۱

آلسینا-شامپو چهار کاره فاکتور ۱

118,800 تومان

شامپو ،نرم کننده،آبرسان و احیا کننده(۱×۴)مناسب موهای نرمال تا خشک که به کمک مواد موثره با کیفیت و بازسازی کننده خود موجب احیا و براقیت روزانه موها می شود. پنتنول موجود در این فرآورده نیز بر خاصیت تقویتی آن می افزاید.کد وزارت بهداشت : 1460159253310486

مطالعه بیشتر