آلسینا

آلسینا

آلسینا-سرم تقویتی کریستال

آلسینا-سرم تقویتی کریستال

148,500 تومان

روزانه ، موی شما در معرض انواع آسیب ها و استرس های محیطی قرار دارد و در دراز مدت به تنهایی قادر به تحمل این استرس ها نیست. این سرم کریستالی کمک می کند تا موی شما از این عوامل در امان بماند و ساختار طبیعی خود را حفظ کند. ترکیبات غنی شده این سرم ساختار مو و به خصوص قسمت های انتهایی و آسیب پذیر مو را کاملاً تقویت و بازسازی کرده و آنها را طبیعی و مرطوب نگه می دارد. این سرم جهت درمان موخوره و رفع آسیب های شدید مو توصیه می شود. کد وزارت بهداشت : 5468135029295522

مطالعه بیشتر