باریج اسانس

باریج اسانس

باریج اسانس-قطره لیموترش -15 م

باریج اسانس-قطره لیموترش -15 م

9,374 تومان

در بررسی تأثیر مصرف اسانس لیمو بر روی تری گلیسرید و کلسترول در رت‌های نژاد ویستار مشاهده شد مصرف اسانس لیموترش در دوزهای ۵۰ و lit/kgµ۱۰۰ به مدت ۶ هفته باعث کاهش معنی‌دار تری گلیسرید، کلسترول و LDL در موش‌های مبتلا به هایپر‌لیپیدمی شده و به منظور کاهش ریسک بیماری‌های قلبی عروقی پیشنهاد می‌شود.

مطالعه بیشتر