استادرم

استادرم

استادرم-پیور کنترل کرم

استادرم-پیور کنترل کرم

444,044 تومان

پاکسازی عمقی پوست و بازگرداندن پوست به حالت طبیعی، کرم پیور کنترل یک نوآوری واقعی برای درمان پوست چرب است، وقتی پوست التیام یافت میزان ترشح سبوم به حالت طبیعی خود باز می گردد و طبیعی باقی می ماند، پوست سم زدایی و پاکسازی می شود. کد وزارت بهداشت : 5687435916945076

مطالعه بیشتر