فاسکا

فاسکا

فاسکا- پودر شیر خشک لیدی میل وانیلی

فاسکا- پودر شیر خشک لیدی میل وانیلی

87,000 تومان

لیدی میل علاوه بر فراهم نمودن تمامی ویتامین ها و مواد معدنی مورد نیاز ، پروتئین و انرژی را که از مهمترین کمبود های ویژه دوران بارداری است بطور کامل تامین می نماید . کد وزارت بهداشت : 5412996101213

مطالعه بیشتر