فاسکا

فاسکا

فاسکا-شیرخشک بیومیل1-400گ

فاسکا-شیرخشک بیومیل1-400گ

26,000 تومان

بعضی از مادران به دلیل بیماری نمی ‌توانند به نوزاد خود شیر ‌‌دهند یا شیر ‌‌کافی و مناسب برای تغذیه کودک شان ندارند و کودک یا اصلا از شیر‌‌مادر تغذیه نمی ‌کند یا به طور کامل از شیر‌‌مادر سیر نمی ‌شود.کد وزارت بهداشت : 1762897473137004

مطالعه بیشتر