فاسکا

فاسکا

فاسبل-بیومیل پلاس 3 شیر خشک بالای یک سال-400 گرم

فاسبل-بیومیل پلاس 3 شیر خشک بالای یک سال-400 گرم

31,400 تومان

شیر خشک بیومیل پلاس ۳ فاسبل شیر خشک ویژه کودکان در حال رشد و برای استفاده از یک سالگی به بعد می باشد. بیومیل پلاس ۳ از شیر تازه گاو تولید شده و شامل تمامی مواد ضروری مانند انرژی، پروتئین، اسیدهای چرب ضروری (امگا ۳ و امگا ۶)، مواد معدنی، ویتامین ها و دیگر مواد مغذی می باشد که برای رشد مطلوب کودکان ۱ تا ۳ سال ضروری هستند. کد وزارت بهداشت : 6260414400030

مطالعه بیشتر