هلث اید

هلث اید

هلث اید-امگازون-کپسول-امگا3-30عددی

هلث اید-امگازون-کپسول-امگا3-30عددی

53,400 تومان

روغن ماهی حاوی اسیدهای چرب امگا 3 می باشد. امگا 3 اسیدهای چرب ضروری هستند که برای رشد و نمو طبیعی بدن لازم می باشند.کد وزارت بهداشت : 5734289868088373

مطالعه بیشتر