آیروکس / ایروکس

آیروکس / ایروکس

ایروکس-شامپو سبوس برنج روزانه

ایروکس-شامپو سبوس برنج روزانه

12,600 تومان

پایه شامپو سبوس گندم ایروکس مشابه شامپو سبوس برنج است با این تفاوت که از عصاره کامل سبوس گندم در آن استفاده شده است. ​​​​​​​کد وزارت بهداشت : 16/10301

مطالعه بیشتر