کارن

کارن

کارن-قرص ال- کارنیتین500-60ع

کارن-قرص ال- کارنیتین500-60ع

1,000 تومان

کمک به سوخت و ساز چربی-کمک به درمان چاقی، کبد چرب و کرامپ عضلانی در بیماران دیالیزی-تأخیر در بروز خستگی در ورزش های هوازی-بهبود کارکرد قلب

مطالعه بیشتر