مولفیکس

مولفیکس

مولفیکس-پوشک نوزادی سایز1(2تا5 کیلو)

مولفیکس-پوشک نوزادی سایز1(2تا5 کیلو)

42,000 تومان

قابلیت منحصر به فرد این پوشک  نواری است که قابلیت تغییر رنگ دارد که با تغییر این رنگ میتوانید متوجه زمان تعویض پوشک کودکتان شوید.کد وزارت بهداشت :30/11237

مطالعه بیشتر