مولفیکس

مولفیکس

مولفیکس-پوشک نوزادی سایز2-(3 تا 6 کیلو)

مولفیکس-پوشک نوزادی سایز2-(3 تا 6 کیلو)

361,440 تومان

قابلیت منحصر به فرد این پوشک  نواری است که قابلیت تغییر رنگ دارد که با تغییر این رنگ میتوانید متوجه زمان تعویض پوشک کودکتان شوید.کد وزارت بهداشت :30/11233

مطالعه بیشتر