ماسل گلد Muscle Gold

ماسل گلد Muscle Gold

نمایش 3 از 3 نتیجه

ماسل گلد-گلوتامین-300 گرمی

ماسل گلد-گلوتامین-300 گرمی

226,000 تومان

گلوتامین از جمله اسید های آمینه نیمه ضروری قرار دارد. درواقع، در شرایط عادی بدن قادر به تولید میزان کافی گلوتامین خواهد بود اما در شرایط خاص مانند استرس زیاد در اثر تمرین شدید بدن توانایی تولید میزان کافی آن را نخواهد داشت. و تبدیل به اسید آمینه ضروری می­گردد که باید به صورت اگزوژن وارد بدن شود. کد وزارت بهداشت: 23704011111133442062

مطالعه بیشتر