نیچر مید

نیچر مید

نیچرمید-قرص فولیک اسید-100ع

نیچرمید-قرص فولیک اسید-100ع

510 تومان

فولیک اسید ( ویتامین B9) یک ویتامین ضروری است که در تقسیم سلولی| سنتز DNA و تولید آمینو اسیدهای مهم نقش دارد. همچنین وجود آن در تشکیل سیستم عصبی جنین به خصوص در ماه اول بارداری و جلوگیری از کم خونی مادر ضروری است.

مطالعه بیشتر