نیچرز اونلی

نیچرز اونلی

نیچرز اونلی-کارتیژن فورت-30عددی

نیچرز اونلی-کارتیژن فورت-30عددی

150,420 تومان

موثر در بهبود استئوآرتریت ، آرتریت روماتوئید ، درد و حساسیت فاصل ، درد پشت ، سفتی و تورم مفاصل و نیز محدودیت حرکت ناشی از استئوآرتریت.کد وزارت بهداشت : 16890011929210501266

مطالعه بیشتر