نوتریشیا

نوتریشیا

نوتریشیا-شیرخشک آپتامیل پپتی جونیور-400گ

نوتریشیا-شیرخشک آپتامیل پپتی جونیور-400گ

29,000 تومان

شیر خشک آپتامیل پپتی جونیور نوتریشیا مخصوص شیرخواران آلرژیک به شیر گاو، عدم تحمل غذایی و سوء جذب می باشد که حاوی کلیه مواد مغذی با قابلیت هضم و جذب آسان برای شیرخواران است.کد وزارت بهداشت : 307009111146

مطالعه بیشتر