نوتریشیا

نوتریشیا

نوتریشیا-شیرخشک آپتاکید-400گ

نوتریشیا-شیرخشک آپتاکید-400گ

26,000 تومان

مکمل غنی سازی کننده شیر خشک و شیر مادر-رشد باکتریهای بیماری زا را کاهش می دهد-واکنش حساسیت زا را کاهش می دهد-رشد بیفیدو باکترها را ارتقا می بخشد-محرک مستقیم سیستم ایمنی است-افزایش پروتئین لازم برای نوزادان.کد وزارت بهداشت : 70028003310024

مطالعه بیشتر