سسدرما

سسدرما

سسدرما-تونر پمپی سنسی کلاسیک-آبی

سسدرما-تونر پمپی سنسی کلاسیک-آبی

98,800 تومان

مناسب به عنوان پاک کننده آرایش، پاک کننده روزانه پوست حساس و یا برای پوست های تحت درمان های پزشکی و زیبایی می باشد. مناسب برای هر نوع پوست و برای پاک کردن پوست مستعد جوش، دچار پوسته ریزی و یا حساس نسبت به صابون می باشد. سِنسی سِس از استانداردی جدید در پاک کنندگی بهره می گیرد: استفاده از نانوتکنولوژی در محصولات که آلودگی های محلول درآب و محلول در چربی را پاک می کند. کد وزارت بهداشت : 6289090447036045

مطالعه بیشتر