سیمرغ داروی عطار

سیمرغ داروی عطار

سیمرغ-ژل رفع التهاب لثه کودک کاموژین

سیمرغ-ژل رفع التهاب لثه کودک کاموژین

11,000 تومان

ژل دهان کودک کاموژین، محصولی بسیار مناسب برای تسکین التهابات ناشی از دندان در آوردن کودکان بوده که حاوی عناصری گیاهی می باشد و هیچ عوارض قابل توجهی برای کودک ندارد.کد وزارت بهداشت : 6263056101112

مطالعه بیشتر