سولیدا

سولیدا

سولیدا -جوراب واریس شلواری واندر M

سولیدا -جوراب واریس شلواری واندر M

370,000 تومان

جوراب واریس شلواری واندر مدل در دو فرم پنجه باز و پنجه بسته، محصولی کارآمد در درمان بیماری های وریدی ( Phlebologic Pathologies )، دوران پس از جراحی ترمیمی ورید های واریسی ( Varicectomy ) و جراحی ترمیمی ورید سافن ( Saphenectomy ) و در پیشگیری از بیماری های وریدی، ترومبوز و انسداد جریان خون طراحی شده است. این جوراب واریس در دو کلاس فشار 1 از 18-21 میلیمتر جیوه ، کلاس فشار دو از 25 تا 32 میلیمتر جیوه طراحی شده است.

مطالعه بیشتر