تولیددارو

تولیددارو

تولیددارو-پمادترموراب-38گ

تولیددارو-پمادترموراب-38گ

6,500 تومان

ترموراب یک داروی گیاهی است که در برطرف کننده احتقان بینی ، تسکین سرفه و بعنوان مسکن موضعی موقت دردگلو و سینه وماهیچه ها استفاده می شود. 

مطالعه بیشتر