یونی لد

یونی لد

یونی-فوم شوینده پوست معمولی تا ترکیبی

یونی-فوم شوینده پوست معمولی تا ترکیبی

30,000 تومان

فوم شستشوی صورت یونی لد پوست های ترکیبی تا معمولی، مناسب پوست معمولی و مختلط است و علاوه بر پاک کنندگی انواع آرایش و آلودگی و چربی سطح پوست، متعادل کننده ی چربی و تنظیم کننده میزان ترشح غدد چربی پوست صورت نیز می باشد.کد وزارت بهداشت : ٢٧٨٨٢٧٢٨

مطالعه بیشتر