وی وان

وی وان

وی وان-دهانشویه سبز

وی وان-دهانشویه سبز

23,500 تومان

دهان شویه جنرال وی وان جمعیت باکتری ها را در سراسر حفره دهانی کاهش میدهد و به دلیل دارا بودن عصاره گیاهی نعناع و اکالیپتوس باعث حس طراوت وشادابی در مخاط دهان می شود.کد وزارت بهداشت : 21/12578

مطالعه بیشتر