ویتابیوتیکس

ویتابیوتیکس

ویتابیوتیکس- قطره میم - 30 م

ویتابیوتیکس- قطره میم - 30 م

20,710 تومان

قطره میم یک ترکیب کامل از هفت ویتامین ضروری ، مواد معدنی ، آهن و روی می باشد که به دقت جهت استفاده نوزادان و اطفال تهیه شده است .  کد وزارت بهداشت : 7001307410012

مطالعه بیشتر