ویتابیوتیکس

ویتابیوتیکس

ویتابیوتیکس- قطره میم - 30 م

ویتابیوتیکس- قطره میم - 30 م

19,265 تومان

قطره میم یک ترکیب کامل از هفت ویتامین ضروری ، مواد معدنی ، آهن و روی می باشد که به دقت جهت استفاده نوزادان و اطفال تهیه شده است . 

مطالعه بیشتر