ویتان فارما

ویتان فارما

ویتان-قطره کولیک از-30م

ویتان-قطره کولیک از-30م

18,600 تومان

فاقد هر گونه رنگ و طعم دهنده مصنوعی و دارای طعم مناسب- ضد نفخ کودکان و با قابلیت اثر ضد نفخ سریع و قوی- تسکین فوری کولیک در اطفال و کودکان- فاقد تداخل اثر و عوارض جانبی

مطالعه بیشتر