ویثر Wisser

ویثر Wisser

ویسر-رئال گین-2270 گرمی

ویسر-رئال گین-2270 گرمی

295,000 تومان

نشان داده شده است مصرف وی پروتئین و پروتئین های دیگر پس از فعالیت ورزشی اثر چشم­گیری بر افزایش سنتز پروتئین و افزایش بازسازی ذخایر گلیکوژن بخصوص زمانی که با مصرف کربوهیدرات ها (به دلیل ایجاد محیط آنابولیک قوی ­تر) ترکیب می­شود، دارد. گینر­ها حاوی اسید های آمینه ضروری هستند که در سنتز پروتئین و فعال سازی پیام رسان های سنتز پروتئین اثر زیادی دارند.

مطالعه بیشتر