اسپری دوفاز مو

اسپری دوفاز مو

داو-اسپری دوفاز موی خشک و زبر

داو-اسپری دوفاز موی خشک و زبر

30,000 تومان

اسپری موی دو فاز داو با دارا بودن روغن های سبک در ساختار خود موها را به طور کامل تغذیه می کند. اگر موهایی خشک و زبر دارید این اسپری آبرسان می تواند ترمیم کننده مناسبی برای موهای شما باشد. کد وزارت بهداشت :9660943126865313

مطالعه بیشتر