اسپری ضد عفونی کننده پیشگیری کرونا

اسپری ضد عفونی کننده پیشگیری کرونا

محلول ضد عفونی کننده سطوح لطیفه 500 گرم

محلول ضد عفونی کننده سطوح لطیفه 500 گرم

25,000 تومان

پاک کندده و ضد عفونی کننده سطوح لطیفه. کد بهداشت : 56/24900

مطالعه بیشتر