اسپری هوا

اسپری هوا

نمایش 2 از 2 نتیجه

دکتر عبیدی-مایع ضدعفونی کننده سطوح افروز

دکتر عبیدی-مایع ضدعفونی کننده سطوح افروز

18,500 تومان

بر اساس نتایج آزمایشگاهی افروز: اثرهای ضد‌عفونی‌کنندگی این محصول در آزمایشگاه‌های معتبر میکروبیولوژی که تحت نظارت وزارت یهداشت و سازمان ملی استاندارد می‌باشند، بررسی شده و قدرت و کارایی آن بر اساس استاندارد ملی شماره 2842 و استاندارد بین‌المللی ISO به اثبات رسیده‌است. به‌عنوان مثال محلول رقیق شده‌ی افروز در نسبت یک به بیست ( ) باکتری‌های بیماری‌زایی چون استافیلوکوک‌اورئوس ، سودوموناس‌آئروژینوزا ، اشرشیا‌کلی و انتروکوک‌ را از بین می‌برند. کد وزارت بهداشت : 6260089400137

مطالعه بیشتر