تجهیزات پزشکی مادر

تجهیزات پزشکی مادر

شیردوش و پک کامل شیر خوری مدل 3000 FTE Co

شیردوش و پک کامل شیر خوری مدل 3000 FTE Co

47,000 تومان

این محصول آسان ترین روش برای دوشیدن و نگه داری شیر مادر به صورت مستقیم در یک بطری تغذیه کودک است. کد وزارت بهداشت : 104/46993/1336426

مطالعه بیشتر