تجهیزات پزشکی مادر

تجهیزات پزشکی مادر

اف تی ای کو-دم یار بزرگسال

اف تی ای کو-دم یار بزرگسال

3,000 تومان

به شما کمک می کند تا با تنظیم اسپری (پاشش) دارو، آن را استنشاق کند.کد وزارت بهداشت : 104/46993/1336426

مطالعه بیشتر