تست های مراقبتی زناشویی

تست های مراقبتی زناشویی

نمایش 1 از 1 نتیجه

تست سريع تعيين زمان تخمك گذاري مكث 14

تست سريع تعيين زمان تخمك گذاري مكث 14

20,700 تومان

تست تعيين زمان تخمك گذاري مكث 14 نسبت به ترشح زياد هورمون LH حساس بوده و به طور دقيق و آسان زمان تخمك گذاري را تعيين مينمايد . بدین ترتیب میتوان شانس بارداري را افزايش داد و يا با استفاده از روشهاي جلوگيري, احتمال آنراكاهش داد. مزیت تست مكث 14 استفاده از ادرار (به جای خون)جهت انجام تست است.  اين تست تحت ليسانس Calpex انگلستان توليد شده است. کد وزارت بهداشت : 93846188

مطالعه بیشتر