تقویت مژه و ابرو

تقویت مژه و ابرو

اکسیلیا-بیماتوپروست-0.03%

اکسیلیا-بیماتوپروست-0.03%

310,000 تومان

استفاده آسان،افزایش تراکم مژه،رشد و تقویت ابرو،رشد و تقویت مژه،کمک به بهبود ویتیلیگو،کمک به درمان ریزش موی ارثی و وابسته به هورمون.

مطالعه بیشتر