خمیر مخصوص استومی

خمیر مخصوص استومی

نمایش 1 از 1 نتیجه

هالیستر-خمیر مخصوص استومی تیوپی 60 میلی گرم کد79300

هالیستر-خمیر مخصوص استومی تیوپی 60 میلی گرم کد79300

85,065 تومان

جهت پر کردن چین های و ناهمواری های پوست اطراف استومی استفاده می گردد و یک سطح هموار برای بهتر قرار گرفتن چسب پایه برروی پوست ایجاد می نماید.

مطالعه بیشتر