درمان گیاهی نفخ مادر

درمان گیاهی نفخ مادر

باریج اسانس-کپسول  سوپرمینت -30ع

باریج اسانس-کپسول سوپرمینت -30ع

500 تومان

اسانس نعنا حاوی مونوترپن هایی نظیر کارون، لیمونن، منتون، منتول، پولگون و دی هیدروکاروئول است که بعضی از آنها دارای اثرات آنتی اکسیدان قویتری نسبت به آلفا توکوفرول هستند. 2 مونوترپنوئید جدید نعنا به نام های A و B spicatoside دارای اثرات ضد التهابی، هموستاتیک و مسکن هستند. کد وزارت بهداشت : 3353666875327021

مطالعه بیشتر