درمان گیاهی یبوست مادر

درمان گیاهی یبوست مادر

ایران داروک-پودر پسیلیوم پرتقالی-7ع

ایران داروک-پودر پسیلیوم پرتقالی-7ع

14,000 تومان

داروی گیاهی ملین و مسهل به صورت ساشه حاوی مواد موثره موجود در دانه اسفرزه, داروی ملین مفید و گیاهی به صورت ساشه حاوی مواد موثره موجود در پوست دانه اسفرزه با طعم دلپذیر پرتقال گرانول پسیلیوم ار دانه گیاه اسفرزه با نام علمی Plantago ovata L. تهیه شده است.کد وزارت بهداشت : 1329755775432308

مطالعه بیشتر