درمان گیاهی یبوست مادر

درمان گیاهی یبوست مادر

نمایش 2 از 2 نتیجه

گل دارو-قرص سنالین-30ع

گل دارو-قرص سنالین-30ع

13,998 تومان

اثر ملین داروهای محتوی آنتراکینون برای سالهای زیادی است که بخوبی شناخته شده است. به نظر می رسد که گلیکوزیدهای آنتراکینون در دستگاه گوارش جذب شده و آگلیکونهای آزاد شده در حین متابولیسم و ترشح به روده بزرگ منجر به تحریک افزایش حرکات پریستالتیک روده می شود. قرص ملین سنالین گل دارو موجب درمان یبوست های غیر انسدادی و مزمن می شود.

مطالعه بیشتر