دست آویز ارتوپدی

دست آویز ارتوپدی

آدور-شانه و بازو بند

آدور-شانه و بازو بند

34,500 تومان

کشیدگی مفصل شانه یکی از دردناک‌ترین آسیب‌های مفصلی است. در این حالت تکان دادن گردن و دست همراه با درد زیادی خواهد بود. بلند کردن وزنه‌های سنگین در ورزش و یا جابه‌جایی وسایل سنگین از جمله عوامل کشیده شدن شانه و یا اسپاسم در این ناحیه است. در صورت بروز چنین مشکلی در این ناحیه بهتر است که از شانه بند استفاده شود

مطالعه بیشتر