دست آویز ارتوپدی

دست آویز ارتوپدی

توان تن-آرنج بند نئوپرن M

توان تن-آرنج بند نئوپرن M

45,500 تومان

دارای نوار استرپ جهت تنظیم فشار بر روی مفصل آرنج برای گرم نگهداشتن و پیشگیری از صدمات ورزشی در ناحیه مورد نظر موثر میباشد استئوآرتریت های آرنج

مطالعه بیشتر