سایر تجهیزات پزشکی

سایر تجهیزات پزشکی

دپی-لوسیون بعد از گزیدگی حشرات

دپی-لوسیون بعد از گزیدگی حشرات

10,600 تومان

لوسیون بعد نیش حشرات دپی به عنوان کمک اولیه جهت آسودگی موقت از درد و خارش ناشی از نیش و زهر حشرات مانند پشه، زنبور و … است. همچنین موجب برطرف شدن التهابات و تحریکات پوستی کوچک می شود.کد وزارت بهداشت : 6260304404759

مطالعه بیشتر