سایر تجهیزات پزشکی

سایر تجهیزات پزشکی

دینا-گوش پاک کن

دینا-گوش پاک کن

4,600 تومان

مناسب برای پاک کردن گوش، مناسب برای تمام سنین، فقط برای خشک کردن بخش خارجی گوش استفاده شود، قدرت جذب بالا.کد وزارت بهداشت : 35/10770

مطالعه بیشتر