سایر تجهیزات پزشکی

سایر تجهیزات پزشکی

هیت کامفورت-پد ضد درد قاعدگی بانوان

هیت کامفورت-پد ضد درد قاعدگی بانوان

25,900 تومان

پد ضد درد قاعدگی سین سین مدل  Heat Comfortبه هنگام عادت ماهانه مانند مسکن قوی عمل کرده و فوری درد را تسکین می دهد. برای خانم هایی که از دردهای شدید به هنگام عادت ماهانه رنج می برند توصیه می شود حتما پد ضد درد قاعدگی سین سین مدل Heat Comfort را تهیه نمایند و در روزهای اول قاعدگی استفاده کنند. کد وزارت بهداشت : A116400

مطالعه بیشتر