سایر فراورده های گیاهی انرژی بخش و تقویت عمومی

سایر فراورده های گیاهی انرژی بخش و تقویت عمومی

باریج اسانس-قطره گل سرخ-15م

باریج اسانس-قطره گل سرخ-15م

44,690 تومان

گل سرخ احتمالاً اولین گلی است که در ایران در قرن دهم میلادی از آن اسانس با روش تقطیر به دست آمد.گل سرخ از دیرباز در متون طب ایرانی به عنوان نشاط افزا، ضدافسردگی و ضداضطراب و درآروماتراپی به عنوان یک ضدافسردگی ملایم اما قدرتمند، افزاینده میل جنسی در زنان و مردان و یک اسانس عالی در مراقبت از پوست مطرح بوده است. کد وزارت بهداشت : 40/10516

مطالعه بیشتر