سایر فراورده های گیاهی تقویت مفاصل و استخوان

سایر فراورده های گیاهی تقویت مفاصل و استخوان

نمایش 18 از 18 نتیجه

بهارپایا-کپسول آرتروفید-15ع

بهارپایا-کپسول آرتروفید-15ع

66,000 تومان

این محصول در روماتولوژی و بیماری های مفصلی استخوانی (آرتروز) برای کمک به تسکین درد و ترمیم غضروف و تسریع در بهبود تجویز می شود.کد وزارت بهداشت : 15320011406252378566

مطالعه بیشتر