سایر فراورده های گیاهی زیبایی ( پوست، مو، ناخن و دندان )

سایر فراورده های گیاهی زیبایی ( پوست، مو، ناخن و دندان )

باریج اسانس-قطره ضدجوش -15م

باریج اسانس-قطره ضدجوش -15م

7,085 تومان

گیاه باریجه دارای اثرات آنتی میکروبیال و ضدقارچ است. بر اساس نتایج مطالعه در حیوانات آزمایشگاهی، گیاه اسطوخدوس دارای اثرات ضد التهاب و ضد درد است.

مطالعه بیشتر