سایر فرورده های گیاهی سیستم ایمنی

سایر فرورده های گیاهی سیستم ایمنی

سیمرغ دارو-شربت اتنتالین -120م

سیمرغ دارو-شربت اتنتالین -120م

14,500 تومان

جهت درمان اضطراب ، بی خوابی ، اختلال خواب ، بی قراری ، تحریک پذیری ، اختلال پیش فعالی و عدم تمرکز و عصبانیت استفاده می شود. رازک اثر اشتها آور دارد و ثابت شده است که پس از 14 روز ، جهت درمان بی خوابی موثر می باشد و باعث افزایش سرعت خواب رفتن و بهبود کیفیت خواب می شود.

مطالعه بیشتر