سایر فراورده های گیاهی کم خونی

سایر فراورده های گیاهی کم خونی

نمایش 3 از 3 نتیجه

چوآفارم-ویال بایوتن رویال ژلی-10ع

چوآفارم-ویال بایوتن رویال ژلی-10ع

316,100 تومان

خواص فیزیکی ژل رویال: ژل رویال ماده ایست ژلاتینی سفید مایل به زرد روشن،کلوئیدی و چسبناک با بوی خاص که هنگام حل شدن کمی کف تولید می کند وPH  آن اسیدی می باشد.

مطالعه بیشتر