سایر مکمل های تقویتی-رژیمی * دیابت

سایر مکمل های تقویتی-رژیمی * دیابت

ساج پاد دارو-کپسول سینابتیک همراه با کرومیوم-50 عدد

ساج پاد دارو-کپسول سینابتیک همراه با کرومیوم-50 عدد

63,000 تومان

سینابتیک مکمل کاهش قند خون است که حاوی دارچین و کرومیوم می باشد که با افزایش متابولیسم چربی ها و کربوهیدرات ها سبب کاهش وزن می شود و همچنین کمک به درمان دیابت نوع 2 می کند.کد وزارت بهداشت : 2741858893353701

مطالعه بیشتر