سایر مکمل های تقویتی-رژیمی * دیابت

سایر مکمل های تقویتی-رژیمی * دیابت

کارن-قرص ایزی فلکس (گلوکزامین کندرویتین)-60 عدد

کارن-قرص ایزی فلکس (گلوکزامین کندرویتین)-60 عدد

70,950 تومان

کارن قرص ایزی فلکس (گلوکزامین کندرویتین) تسکین درد استخوان و مفاصل - ترمیم و کاهش تورم غضروف و مفاصل - افزایش جریان خون و کاهش اسپاسم عضلانی - کمک به بهبود آسیب های وارد شده به تاندونها در حین انجام تمرینات ورزشی - حفاظت از مفاصل و تاندونها در مقابل آسیبهای ورزشی . کد وزارت بهداشت : 70016001610009

مطالعه بیشتر