سایر مکمل های تقویتی-رژیمی * دیابت

سایر مکمل های تقویتی-رژیمی * دیابت

کارن-قرص ال-آرژنین500-90ع

کارن-قرص ال-آرژنین500-90ع

67,500 تومان

ال-آرژنین 500 میلی گرم کارن موجب رفع نیاز بدن به آرژنین خواهد شد. هر قرص این مکمل حاوی 500 میلی گرم از این آمینو اسید نیمه ضروری است که نقش‌های متفاوت و مهمی در بدن ایفا می‌کند.

مطالعه بیشتر