سایر مکمل های تقویتی-رژیمی * دیابت

سایر مکمل های تقویتی-رژیمی * دیابت

21سنتری-قرص کرومیوم پیکولینات-100ع

21سنتری-قرص کرومیوم پیکولینات-100ع

610 610 تومان

کروم با تنظیم متابولیزم و کنترل قند باعث کاهش نوسانات قند در خون و میل به مصرف بیش از حد مواد قندی و شیرین می شود، به همین دلیل یکی از علایم کمبود کروم در بدن تمایل به مصرف بیش از حد مواد قندی و شیرینیجات می باشد که این مسئله خود باعث چاقی و افزایش خطر ابتلا به دیابت نوع دو می گردد.کد وزارت بهداشت : 1228080319

مطالعه بیشتر