سایر مکمل های تقویتی-رژیمی * دیابت

سایر مکمل های تقویتی-رژیمی * دیابت

ویتابیوتیکس-قرص ول من پروستات -۶۰ عدد

ویتابیوتیکس-قرص ول من پروستات -۶۰ عدد

285,000 تومان

پروستات چیست؟ پروستات یکی از اعضای ویژه مردان است. معمولاً به اندازه گردو بوده و پایین‌تر از مثانه در لگن قرار گرفته است. پروستات قسمت ابتدایی مجرای ادراری آقایان را احاطه می‌کند.پروستاتیت عفونت پروستات می‌باشد که بیماری ویژه مردان جوان (بین ۲۰ تا ۴۰ سالگی) است. دو نوع حاد و مزمن دارد.کد وزارت بهداشت :۶۳۲۷۵۱۵۷۵۸۲۸۸۱۹۰

مطالعه بیشتر