سایر مکمل های تقویتی-رژیمی * مفاصل و استخوان

سایر مکمل های تقویتی-رژیمی * مفاصل و استخوان

نمایش 24 از 51 نتیجه

والمارک-قرص آرترواستاپ رپید-60ع

والمارک-قرص آرترواستاپ رپید-60ع

348,000 تومان

غضروف کوسه یکی از غنی ترین منابع کندرویتین می باشد. این ماده با مهار آنزیمهای تجزیه کننده مفلصل و تقویت جذب کلاژن موجب حفظ مایع بین مفصلی و کاهش ساییدگی میشود. بنظر می رسد که کندرویتین موجب ترمیم مفاصل و تحریک ساخت آنها نیز می شود.

مطالعه بیشتر