سایر مکمل های تقویتی-رژیمی * کم خونی

سایر مکمل های تقویتی-رژیمی * کم خونی

نمایش 24 از 31 نتیجه

یورو ویتال-کپسول اسید فولیک-60ع

یورو ویتال-کپسول اسید فولیک-60ع

49,980 تومان

اسید فولیک ماده ای کریستالی، زردرنگ، محلول در آب و پایدار در محیط اسیدی است و از سراسر روده جذب می شود. حدود نیمی از اسید فولیک ذخیره شده در بدن در کبد ذخیره می شود که حدود ۱۵-۵ میلی گرم بر کیلوگرم از وزن کبد را شامل می شود.کد وزارت بهداشت : 302008007152

مطالعه بیشتر