سایر مکمل های تقویتی-رژیمی * گوارش و جوارح

سایر مکمل های تقویتی-رژیمی * گوارش و جوارح

نمایش 19 از 19 نتیجه

کارن-قرص ال-آرژنین500-90ع

کارن-قرص ال-آرژنین500-90ع

750 تومان

ال-آرژنین 500 میلی گرم کارن موجب رفع نیاز بدن به آرژنین خواهد شد. هر قرص این مکمل حاوی 500 میلی گرم از این آمینو اسید نیمه ضروری است که نقش‌های متفاوت و مهمی در بدن ایفا می‌کند.

مطالعه بیشتر