سایر مکمل های تقویتی-رژیمی * گوارش و جوارح

سایر مکمل های تقویتی-رژیمی * گوارش و جوارح

کیمیدارو-قطره دایمتیکون-30م

کیمیدارو-قطره دایمتیکون-30م

6,000 تومان

قطره خوراکي دايمتيکون (فعال شده) حاوي ماده موثره سايمتيکون موثر در درمان نفخ و مشکلات گوارشی .کد وزارت بهداشت : 11840041420540033771

مطالعه بیشتر