شربت/قطره/ساشه/جوشان تقویتی مادر

شربت/قطره/ساشه/جوشان تقویتی مادر

دایونیکس -آیروفیکس قطره آهن-30میل

دایونیکس -آیروفیکس قطره آهن-30میل

69,000 تومان

شیرخواران 6 ماه تا یک سال : 1 میلی لیتر ، یک بار در روز .کودکان 1 تا 3 سال : 1.5 میلی لیتر ، یکبار در روز.کد وزارت بهداشت : 6275112662231067

مطالعه بیشتر