شستشوی لباس کودک

شستشوی لباس کودک

کیمیا الکل-محلول کماکل-250 میل

کیمیا الکل-محلول کماکل-250 میل

13,800 تومان

قابل استفاده در تزریقات – ضد عفونی زخم و پوست – خونگیری – آزمایشگاهها – بیمارستانها – مراکز درمانی – دندانپزشکی – مطبها – هتلها- آرایشگاهها – وسایل و لوازم شخصی – مکانها و سطوح عمومی – لوازم الکترونیکی . کد وزارت بهداشت : 4132197663668028

مطالعه بیشتر