شپش مو

شپش مو

گیلارنکو-شامپو لیندالایس 1درصد-60م

گیلارنکو-شامپو لیندالایس 1درصد-60م

33,000 تومان

شامپو لیندالایس حاوی لیندان برای درمان آلودگی ناشی از شپش انسانی  مصرف می شود.کد وزارت بهداشت : 1228099113

مطالعه بیشتر