شکم بند ارتوپدی

شکم بند ارتوپدی

ولکر-شکم بند  مدل ۲۳۰۰۳ S

ولکر-شکم بند مدل ۲۳۰۰۳ S

79,800 تومان

شکم بند ولکر مدل 23003 شکم بند مناسبی جهت حفاظت از شکم و کمر می باشد.

مطالعه بیشتر