شیر خشک کودک

شیر خشک کودک

نستله-شیرخشک نان 2-400گ

نستله-شیرخشک نان 2-400گ

28,600 تومان

نان ۲ شیر تکمیلی است برای کودکان ۶ ماه به بالا که ‎‎‎‎می‎تواند در کنار غذاهای کمکی به ‎عنوان بخش مایع تغذیه کودک در برنامه غذایی او گنجانده شود. نان ۲ کلیه مواد مغذی ضروری مورد نیاز را برای رشد بهینه جسمی و مغذی کودک تامین می‎کند. به‎ علاوه این شیر خشک به ‎فعال‎کردن سیستم ایمنی کودک شما در دوران تغذیه تکمیلی او کمک می‎کند.کد وزارت بهداشت : 11/10368

مطالعه بیشتر